Cesta proti bolesti

OC Chomutovka je partnerem charitativní akce CESTA PROTI BOLESTI, která se uskuteční v sobotu 23. 6. na náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově.

Program akce:

13.30 DIVADLO 100 OPIC

14.30 DIXIELAND PARTY BAND

15.00 - 16.30  Závody gumových kachniček na řece Bílině (jednotné startovné 50 Kč/os).

15.30 KONCERT SKUPINY PŘED BRANOU

16.30 KONCERT SKUPINY W69

18.00 STATION BEGGARS

Během odpoledne jsou připraveny soutěže pro děti, malování na obličej a nafukovací atrakce.