1. PROVOZOVATEL PLACENÉHO PARKOVIŠTĚ

Spectrum stores, a.s., Masarykovo nám. 3090/15, 702 00 Ostrava, IČ: 26688271
Provozovna OC Chomutovka, Dr. Farského 4732, 430 02 Chomutov

2. SPRÁVA PARKOVACÍCH AUTOMATŮ

Spectrum stores, a.s., provádí obsluhu a běžnou údržbu. V případě, že se vyskytnou jakékoliv poruchy u parkovacích automatů, hlaste, prosím, tyto poruchy na tel. číslo 474 651 027. Na tomto čísle uplatňujte také veškeré reklamace.

3. PROVOZNÍ DOBA PLACENÉHO PARKOVIŠTĚ:

pondělí-neděle: 0:00-24:00 pro příjezd i odjezd vozidel

4. CENÍK PARKOVNÉHO (CENY VČETNĚ DPH):

1. hodina ZDARMA
2. hodina 10,- Kč
každá další započatá hodina 30,- Kč
svátky a víkendy ZDARMA

5. OBSLUHA PARKOVACÍCH AUTOMATŮ

 1. Při vjezdu na parkoviště si řidič odebere parkovací Iístek stiskem tlačítka na stojanu před závorou a závora se otevře.
 2. Parkovací Iístek si nechá řidič u sebe, nedoporučuje se jeho zanechání ve vozidle.
 3. Před výjezdem z parkoviště uhradí řidič parkovací poplatek u parkovacího automatu umístěného při vstupu do OC z nadzemního parkoviště.
 4. Parkovací poplatek se hradí podle délky parkovací doby (viz. bod 4.) mincemi v hodnotě 5, 10, 20 a 50 Kč anebo bankovkami v hodnotě 50, 100 a 200 Kč (je nutné řídit se pokyny na displeji, který zobrazí možnosti platby). Automat vrací případný přeplatek. Platba kartou není možná.
 5. Po uhrazení zobrazené částky si řidič odebere potvrzený parkovací Iístek a následně jej použije u výjezdové závory.
 6. Tlačítkem si řidič může vyžádat vydání daňového dokladu.
 7. Při výjezdu z parkoviště se parkovací Iístek přiloží na vyznačené místo na výjezdovém stojanu a závora se otevře.
 8. Ztráta parkovacího Iístku je pokutována 500 Kč.

6. POKYNY PRO PROVOZ A PARKOVÁNÍ VOZIDEL

 1. V prostorách parkoviště platí v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších změn a doplnění.
 2. Na parkoviště mohou vjet pouze osobní silniční motorová vozidla do 3 500 kg.
 3. Do prostor podzemního parkoviště je zakázán vjezd vozidlům s pohonem LPG.
 4. Nejvyšší dovolená rychlost vozidel na parkovišti je stanovena na 10 km/h.
 5. Každy uživatel parkoviště je povinen:
  • seznámit se s provozním řádem parkoviště
  • respektovat dopravní značení
  • zaparkovat vozidlo pouze na vyznačených místech
  • po zaparkování vozidlo při odchodu zabezpečit
 6. V prostorách parkoviště není dovoleno:
  • provádět jakékoliv opravy a údržbu vozidel včetně mytí
  • odkládat předměty a jinak znečišťovat parkovací plochy
  • jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm nebo hořlavinami
  • poškozovat zařízení vlastníka či provozovatele instalovaná na parkovišti
 7. Dále je na parkovišti z bezpečnostních důvodů zakázáno:
  • pohybovat se podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamnych a psychotropních Iátek snižujících pozornost
  • jezdit na koloběžkách, kolečkových bruslí, skateboardech či na jiných podobných prostředcích
  • nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka a náhubku)
  • provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej bez písemného povolení pronajímatele
 8. Provozovatel parkoviště neodpovídá za jakékoliv škody způsobené na vozidle, škody způsobené vloupáním do vozidel ani za škody vzniklé odcizením vozidel, dále neodpovídá za škody na předmětech volně položených ve vozidle (např. oděvy, foto přístroje, zavazadla apod.).
 9. V případě poškození cizího vozidla nebo zařízení na parkovišti a v parkingu je řidič povinen nahlásit škodu bezpečnostní službě OC a setrvat na místě vzniku škody do příchodu člena ostrahy a sepsání protokolu o škodě.
 10. Nepojízdná vozidla a vozidla nesprávně parkující mohou být na náklady majitele odtažena.

7. EVAKUACE

Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné na parkovišti, včetně řidičů parkujících vozidel, povinny se podřídit příkazům zásahovych (respektive bezpečnostních) sborů, vlastníka či provozovatele a bezpečnostní služby.

Ve všech prostorách parkoviště zároveň platí Návštěvní řád OC.
Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dne 1. 10.2010.

Dárkové šeky

Věnujte radost svým přátelům a blízkým.

Dárkové šeky v hodnotě 200 a 500 Kč můžete zakoupti v sázkové kanceláři TIP SPORT.

více informací OC Chomutovka - dárkové poukazy