Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Váš čas a souhlas se zpracováním osobních údajů "GDPR", které vstupuje v platnost 25. 5. 2018.

Vyplněním údajů v registračních formulářích či kuponech dává účastník  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři či kuponu, pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce pro marketingové účely, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

V prostorách OC Chomutovka PRAHA se pořizují různé fotografie a videozáznamy. Účastí na akcích OC Chomutovka PRAHA poskytuje zákazník svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie nebo audio/video záznamy s jeho osobou, které jsou zhotoveny během akcí, mohou být použity přiměřeným způsobem prostřednictvím jakékoli technické metody, a to bez peněžní náhrady a časového omezení. Tímto vás upozorňuje, že prostory OC Chomutovka jsou částečně kamerově monitorovány. Účelem toho opatření je bezpečnost a ochrana zdraví, zabezpečení klientských údajů a ochrana majetku. Kamerové záznamy jsou uloženy po dobu nutnou k vyhodnocení případných incidentů a poté přemazávány.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, PSČ, e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“), společností Chomutovka PRAHA a. s. se sídlem Budějovická 1664/67, 140 00 Praha 4 jako správci osobních údajů, a to za účelem administrace kontaktních informací a za účelem marketingu, a sice nabízení obchodu a služeb, jakož zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Dárkové šeky

Věnujte radost svým přátelům a blízkým.

Dárkové šeky v hodnotě 200 a 500 Kč můžete zakoupti v sázkové kanceláři TIP SPORT.

více informací OC Chomutovka - dárkové poukazy